Vilkår og betingelser

For å kunne gi gjestene et best mulig arrangement vil disse generelle betingelser gi klarhet i avtaleforholdet på forhånd. Les nøye igjennom vilkårene.

Generelle betingelser:

 

Ansvar / forsikring 

Serious Fun har en ansvarsforsikring hos If. Den enkelte gjest bør selv sørge for å ha en reiseforsikring.

Kunden er selv pliktig til å innhente informasjon om våre aldersgrenser og krav til fysisk helse. Kunden er selv ansvarlig for å vurdere sin egen fysiske- og mentale form i forhold til innholdet i den aktuelle turen . Serious Fun forbeholder seg retten til å nekte kunders deltakelse i aktiviteter dersom deltakelsen utgjør en risiko for kunden selv, andre deltakere eller Serious Funs personale. Har du spesielle behov så ta kontakt med oss, vi kan tilrettelegge for de fleste.

Alle deltakere på rafting og paintball må signere en egenerklæring der man selv tar ansvar for sin deltakelse i aktiviteten.

Alkohol 
Av sikkerhetsmessige grunner har vi det alkoholfritt før og under deltakelse i fysiske aktiviteter.

Bekledning / utstyr
Serious Fun sørger for nødvendig sikkerhetsutstyr til alle aktiviteter.  Til rafting anbefaler vi å ha med ullundertøy/superundertøy og håndkle.

Ansvar for skade
Gjestene kan bli gjort økonomisk ansvarlig for skade på utstyr som skyldes uaktsom eller forsettelig opptreden av deltakere.

Force Majeure
Hendelser utenfor Serious Funs kontroll – brann, større tyveri, naturkatastrofer, krig, terrorhandlinger og lignende gir Serious Fun rett til å heve avtalen uten erstatingsansvar.

 

 

 

Betingelser for gruppearrangement

 

Pristilbud
Pristilbudet er basert på antallet i henhold til bestillingen. Ved større endringer av antallet vil dette i noen tilfeller gi en annen pris. Alle priser er inkludert mva.

Bekreftelse og depositum
25 % av arrangementsprisen skal betales som depositum 14 dager etter bekreftelse av bestillingen.

Avbestilling / endring
4 uker før: siste frist for avbestilling av hele gruppa og siste frist for å redusere antallet med inntil 50 %.
2 uker før: For grupper som bestiller senere enn tidsfristene angitt ovenfor kan ordren kanselleres eller antallet reduseres i 24 timer etter utsendt ordrebekreftelse.
Ved arrangørens kansellering tilbys alternativt arrangement dersom mulig. Kunden kan velge å trekke seg fra bestillingen og arrangøren tilbakebetaler 100 % av bestillingens verdi.

Ekstra deltakere
Ved øking av antallet, må dere gi beskjed så raskt som mulig. Selv en økning på én person kan ha innvirkning på antall guider og utstyret som trengs for en aktivitet. Dette gjelder også matservering.

Betaling
Det sendes ut faktura med forfall ca 14 dager før arrangementets start, med mindre annet er avtalt på forhånd.

Ved å bekrefte ordren erklærer kunden seg enig i disse vilkårene.

 

GENERELLE BETINGELSER FOR GRUPPER – OVERNATTING

Har gruppen din overnatting inkludert, følger vi betingelsene for overnattingsstedet:

 1. Gyldighet
  Nedenstående betingelser gjelder i den utstrekning det ikke er truffet annen skriftlig avtale av arrangøren – heretter kalt arrangement.
 1. Avbestilling

Alle avbestillinger skal gjøres skriftlig. De underliggende avbestillingsbetingelser knyttes alltid opp mot størrelsen på det opprinnelige bestilte arrangementet ( antall deltakere ) Betingelser endres ikke, selv om størrelsen på arrangementet endres.

Følgende avbestillingsfrister gjelder :

Avbestilling 10 – 30 deltakere

Dager før ankomst Hvor mye av det kontraktsfestede arrangementet kan annulleres vederlagsfritt
Inntil 90 dager Hele arrangementet* og evt. innbetalt forskudd tilbakebetales
Inntil 15 dager Opptil 25% av gjenstående bestilling
Inntil 7 dager Opptil 10% av gjenstående bestilling
Inntil 3 dager Opptil   5% av gjenstående bestilling

 

Avbestilling     30 – 60 deltakere

Dager før ankomst Hvor mye av det kontraktsfestede arrangementet kan annulleres vederlagsfritt
Inntil 90 dager Hele arrangementet* og evt. innbetalt forskudd tilbakebetales
Inntil 30 dager Opptil 25% av gjenstående bestilling
Inntil 14 dager Opptil 10% av gjenstående bestilling
Inntil 7 dager Opptil   5% av gjenstående bestilling

 

Avbestilling     61 – 200 deltakere

Dager før ankomst Hvor mye av det kontraktsfestede arrangementet kan annulleres vederlagsfritt
Inntil 90 dager Hele arrangementet* og evt. innbetalt forskudd tilbakebetales
Inntil 60 dager Opptil 50% av gjenstående bestilling
Inntil 30 dager Opptil 25% av gjenstående bestilling
Inntil 14 dager Opptil 10% av gjenstående bestilling
Inntil 7 dager Opptil   5% av gjenstående bestilling

 

Avbestilling     200 deltakere

Dager før ankomst Hvor mye av det kontraktsfestede arrangementet kan annulleres vederlagsfritt
Inntil 120 dager Hele arrangementet* og evt. innbetalt forskudd tilbakebetales
Inntil 60 dager Opptil 50% av gjenstående bestilling
Inntil 30 dager Opptil 25% av gjenstående bestilling
Inntil 14 dager Opptil 10% av gjenstående bestilling
Inntil    7 dager Opptil   5% av gjenstående bestilling

 

*Eventuelt innbetalt forskudd/delbetaling tilbakebetales, med unntak av eventuelt bindingsbeløp

Ved avbestilling utover nevnte frister, belastes arrangøren med 80 % av opprinnelig pris på hele arrangementet.  Avbestillinger senere enn 48 virketimer før arrangementet eller uteblivelse på selve møtedagen belastes med 100 % av avtalt pris. Avtalte pakkepriser er enhetspriser og kan ikke deles eller forandres i forkant, under eller etter oppholdet.

 1. Detaljer i arrangementet

Senest 14 dager før arrangementet skal hotellet ha mottatt fra bestilleren alle detaljer som har betydning for en vellykket gjennomføring av arrangementet, for eksempel program, navneliste, valg av meny, allergier etc

 1. Disponering av hotellrom

Ankomst- og avreisetid skal angis på forhånd. Dersom sen ankomst ikke er avtalt (etter kl.18.00), kan hotellet kansellere bestillingen. Rommene kan påregnes tatt i bruk etter kl. 16.00 ankomstdagen og gjestene må ha sjekket ut innen kl 11.00 avreisedagen hvis annet ikke er avtalt. Arrangør blir belastet for et ekstra døgn hvis fristene ikke overholdes.

 1. Spesielle forhold

Plassering av gaver, bruk av spesielt utstyr, oppsetting av dekorasjoner og plakater, heising av flagg/vimpler, skilting osv. må avtales og godkjennes på forhånd.

Loven tillater ikke nytelse av medbrakt mat og drikke i hotellets lokaler.

Arrangør må sørge for at lydnivået holdes på et akseptabelt og avtalt nivå, samt at gjestene retter seg etter avtalte tidspunkter nå det gjelder opphør av møter, servering, musikk og dans.

 1. Priser og betalingsmåte

Avtalte priser er bindende for begge parter. Varer og tjenester utover kontrakten blir belastet i henhold til gjeldende prisliste. Hotellet forbeholder seg retten til å justere prisene som en følge av endrede kostnader ved økte skatter, avgifter eller andre forhold utenfor hotellets kontroll. Ved endring av mer enn 40% av ordren, forbeholder hotellet seg til retten til å revidere prisene. Betaling skjer i.h.t.

kontrakt. Kreditt må avtales på forhånd. For våre kredittkunder skal fakturaen betales senest 14 dager etter at denne er mottatt, ved for sen betaling beregnes det et tillegg på 1% pr. måned og kreditt vil bli vurdert ved senere anledninger. Det tilfaller et faktureringsgebyr à kr. 75.- pr faktura. Hvis det er uenighet om fakturaen skal denne betales ved forfall og arrangør vil eventuelt bli kreditert etter avtale. Det sendes ikke faktura til utlandet.

 1. Ansvar for deltakerregninger

Arrangøren er ansvarlig for å informere deltakerne om hva som blir dekket av arrangør og hva den enkelte selv skal betale.

Arrangøren er ansvarlig for ikke oppgjort deltakerregninger. Unnlater en eller flere av deltakerne å delta i planlagte arrangementer gir dette ikke rett til prisreduksjon.

 1. Endringer i kontrakts forutsetninger

Det påhviler arrangøren og hotellet, så snart som mulig, å ta opp forhold som har betydning for kontrakten, betingelsene og avviklingen av arrangementet. Eventuelle spesialavtaler og endringer av betydning for arrangementet må gjøres skriftlig.

 1. Ansvar for skade, tyveri m.m.

Hotellet påtar seg ikke ansvaret for arrangørens og eventuell utstillers eiendeler. Det anbefales at det tegnes egen forsikring. Arrangøren står ansvarlig for skade som påføres hotellet som følge av uaktsom eller forsettlig opptreden av deltakerne. Arrangøren er også ansvarlig for egne tekniske installasjoner og hva disse eventuelt påfører av materiell- personskade. Ved utlevering av nøkler til lokaler/rom er mottakeren ansvarlig for låsing når disse er uten tilsyn. Hotellet fraskriver seg ethvert ansvar for personskade som ikke er en følge av grov uaktsomhet utvist av hotellet. Hotellet har generell ansvarsforsikring.

nb_NONorwegian